Galerie

Stroje regionalne dla grupy folklorystycznej wsi Lednica Górna | 30 kwietnia 2012r.


Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Lednica Górna LEDNICZANIE  w wyniku 

WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi ,

złożonego do Samorządu Województwa  Małopolskiego   poprzez  LGD  "Wielicka Wieś" , w dniu  31 stycznia 2012 r  podpisało  z Samorządem Województwa Małopolskiego    umowę nr  UM06-6930-UM0640532/11  i otrzymało   pomoc  w  wysokości  5063,10  zł na realizację  operacji pt. Siuda Baba- nasza tradycja , zakup strojów regionalnych  dla grupy folklorystycznej  wsi Lednica Górna, której  celem jest  kultywowanie  tradycji, obrzędów i zwyczajów  wsi Lednica Górna  w pokazach  i obrzędach poprzez  zakup strojów regionalnych  dla grupy folklorystycznej wsi Lednica Górna

całkowity koszt  operacji  zakupu strojów  ludowych  to  7233 zł.Ocena:
Ocena 10/10 na 1 głosów. oceń
 

 
Ilość komentarzy: [0] dodaj opinie/oceń

Prognoza pogody

Pogoda w Wieliczce
 

Mapa Lednicy Górnej

Mapa Lednicy Górnej
 

Galeria

 
„SIUDA BABA – NASZA TRADYCJA, ZAKUP STROJÓW REGIONALNYCH DLA GRUPY FOLKLORYSTYCZNEJ WSI LEDNICA GÓRNA„ Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013